دانلود پکیج

تور آلانیا تابستان 1403

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته نرخ کودک 6 تا 12 سال نرخ کودک 2 تا 6 سال موقعیت مکانی توضیحات
larina family resort hotel ALL

21,490,000 تومان

24,990,000 تومان

18,090,000 تومان

11,990,000 تومان

STD

STD
Hedef Kleopatra Golden Sun ALL

22,790,000 تومان

29,290,000 تومان

18,690,000 تومان

11,990,000 تومان

STD

STD
Hedef Resort and Spa Hotel U.ALL

23,190,000 تومان

29,990,000 تومان

18,890,000 تومان

11,990,000 تومان

STD

STD
FUNandSUN SMART Miarosa Incekum Beach Hotel ALL

23,790,000 تومان

28,490,000 تومان

19,190,000 تومان

11,990,000 تومان

STD

STD
Throne Beach Resort and Spa U.ALL

25,490,000 تومان

31,990,000 تومان

19,990,000 تومان

11,990,000 تومان

STD

STD
Insula Resort and Spa U.ALL

26,790,000 تومان

34,190,000 تومان

20,690,000 تومان

11,990,000 تومان

STD

STD
Ramada Resort Side ALL

26,890,000 تومان

35,490,000 تومان

20,490,000 تومان

11,990,000 تومان

STD

STD
TIMO DELUXE U.ALL

26990000 تومان

36990000 تومان

20790000 تومان

11,990,000 تومان

STD

STD
Mc Arancia hotel U.ALL

28,490,000 تومان

42,290,000 تومان

21,490,000 تومان

11,990,000 تومان

STD

STD
Alan Xafira Deluxe Resort and Spa U.ALL

28,490,000 تومان

42,290,000 تومان

21,490,000 تومان

11,990,000 تومان

STD

STD
Senza The Inn Resort and Spa Hotel U.ALL

29,990,000 تومان

45,490,000 تومان

22,290,000 تومان

11,990,000 تومان

STD

STD
Sealife Buket Resort Beach hotel U.ALL

29,990,000 تومان

41,590,000 تومان

22,290,000 تومان

11,990,000 تومان

STD

STD
Diamond Hill Resort hotel U.ALL

30,290,000 تومان

42,890,000 تومان

22,490,000 تومان

11,990,000 تومان

STD

STD
Asia Beach Resort and Spa Hotel ALL

30,890,000 تومان

40,690,000 تومان

22,790,000 تومان

11,990,000 تومان

STD

STD
Litore Resort Spa hotel U.ALL

31,090,000 تومان

44,290,000 تومان

22,890,000 تومان

11,990,000 تومان

STD

STD
Galeri Resort Hotel U.ALL

31,690,000 تومان

40,290,000 تومان

23,190,000 تومان

11,990,000 تومان

STD

STD
Aydinbey Gold Dreams Hotel U.ALL

31,890,000 تومان

45,790,000 تومان

23,290,000 تومان

11,990,000 تومان

STD

STD
Noxinn Deluxe hotel U.ALL

31,890,000 تومان

40,590,000 تومان

23,290,000 تومان

11,990,000 تومان

STD

STD
Vikingen Infinity Resort hotel U.ALL

31,890,000 تومان

49,290,000 تومان

23,290,000 تومان

11,990,000 تومان

STD

STD
Xoria Deluxe U.ALL

32,290,000 تومان

42,990,000 تومان

23,490,000 تومان

11,990,000 تومان

STD

STD
Mukarnas Resort And Spa Hotel U.ALL

32,290,000 تومان

42,990,000 تومان

23,490,000 تومان

11,990,000 تومان

STD

STD
Gold Island Hotel U.ALL

33,390,000 تومان

44,690,000 تومان

23,990,000 تومان

11,990,000 تومان

STD A BLOCK

STD A BLOCK
Granada Luxury Beach U.ALL

33,990,000 تومان

45,590,000 تومان

24,290,000 تومان

11,990,000 تومان

STD

STD
Orange County Resort hotel Alanya U.ALL

34,190,000 تومان

53,790,000 تومان

24,390,000 تومان

11,990,000 تومان

STD

STD
Sirius Deluxe Hotel U.ALL

34,790,000 تومان

54,990,000 تومان

24,690,000 تومان

11,990,000 تومان

STD

STD
Kirman Sidera Luxury and Spa U.ALL

34,790,000 تومان

54,990,000 تومان

24,690,000 تومان

11,990,000 تومان

STD

STD
SELECTUM FAMILY U.ALL

35590000 تومان

50290000 تومان

26790000 تومان

11,990,000 تومان

STD

STD
Side Star Resort hotel U.ALL

35,790,000 تومان

46,390,000 تومان

24,890,000 تومان

11,990,000 تومان

STD

STD
Utopia World Hotel U.ALL

35,790,000 تومان

56,990,000 تومان

25,190,000 تومان

11,990,000 تومان

VILLA

VILLA
Alva Donna Beach Resort Comfort U.ALL

38,290,000 تومان

56,990,000 تومان

26,390,000 تومان

11,990,000 تومان

STD

STD
Mylome Luxury Hotel and Resort U.ALL

38,690,000 تومان

62,690,000 تومان

STD

STD
Kirman Sidemarin Beach and Spa U.ALL

38,990,000 تومان

63,290,000 تومان

26,790,000 تومان

11,990,000 تومان

STD

STD
Haydarpasha Palace U.ALL

40,090,000 تومان

60,590,000 تومان

27,390,000 تومان

11,990,000 تومان

STD

STD
Royal Dragon Hotel U.ALL

48,290,000 تومان

71,790,000 تومان

48,290,000 تومان

11,990,000 تومان

STD

STD
Botanik Platinum U.ALL

41,090,000 تومان

67,690,000 تومان

27,890,000 تومان

11,990,000 تومان

STD

STD
Long Beach Harmony hotel U.ALL

41,090,000 تومان

62,390,000 تومان

27,890,000 تومان

11,990,000 تومان

STD

STD
Long Beach Resort Hotel and Spa U.ALL

41,090,000 تومان

62,390,000 تومان

27,890,000 تومان

11,990,000 تومان

STD

STD
Royal Alhambra Palace hotel U.ALL

41,890,000 تومان

55,590,000 تومان

41,890,000 تومان

11,990,000 تومان

STD

STD
Kirman Calyptus Resort and Spa U.ALL

42,490,000 تومان

70,390,000 تومان

28,590,000 تومان

11,990,000 تومان

STD

STD
Rubi Platinum Spa Resort And Suite U.ALL

47,190,000 تومان

66,790,000 تومان

30,890,000 تومان

11,990,000 تومان

STD

STD
larina family resort hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

21,490,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

24,990,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

18,090,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Hedef Kleopatra Golden Sun
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

22,790,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

29,290,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

18,690,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Hedef Resort and Spa Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

23,190,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

29,990,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

18,890,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
FUNandSUN SMART Miarosa Incekum Beach Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

23,790,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

28,490,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

19,190,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Throne Beach Resort and Spa
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

25,490,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

31,990,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

19,990,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Insula Resort and Spa
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

26,790,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

34,190,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

20,690,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Ramada Resort Side
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

26,890,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

35,490,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

20,490,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TIMO DELUXE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

26990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

36990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

20790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Mc Arancia hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

28,490,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

42,290,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

21,490,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Alan Xafira Deluxe Resort and Spa
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

28,490,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

42,290,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

21,490,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Senza The Inn Resort and Spa Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

29,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

45,490,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

22,290,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Sealife Buket Resort Beach hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

29,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

41,590,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

22,290,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Diamond Hill Resort hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

30,290,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

42,890,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

22,490,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Asia Beach Resort and Spa Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

30,890,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

40,690,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

22,790,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Litore Resort Spa hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

31,090,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

44,290,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

22,890,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Galeri Resort Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

31,690,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

40,290,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

23,190,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Aydinbey Gold Dreams Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

31,890,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

45,790,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

23,290,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Noxinn Deluxe hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

31,890,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

40,590,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

23,290,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Vikingen Infinity Resort hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

31,890,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

49,290,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

23,290,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Xoria Deluxe
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

32,290,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

42,990,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

23,490,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Mukarnas Resort And Spa Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

32,290,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

42,990,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

23,490,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Gold Island Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

33,390,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

44,690,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

23,990,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Granada Luxury Beach
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

33,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

45,590,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

24,290,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Orange County Resort hotel Alanya
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

34,190,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

53,790,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

24,390,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Sirius Deluxe Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

34,790,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

54,990,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

24,690,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Kirman Sidera Luxury and Spa
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

34,790,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

54,990,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

24,690,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SELECTUM FAMILY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

35590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

50290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

26790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Side Star Resort hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

35,790,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

46,390,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

24,890,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Utopia World Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

35,790,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

56,990,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

25,190,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Alva Donna Beach Resort Comfort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

38,290,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

56,990,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

26,390,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Mylome Luxury Hotel and Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

38,690,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

62,690,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
Kirman Sidemarin Beach and Spa
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

38,990,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

63,290,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

26,790,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Haydarpasha Palace
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

40,090,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

60,590,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

27,390,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Royal Dragon Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

48,290,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

71,790,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

48,290,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Botanik Platinum
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

41,090,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

67,690,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

27,890,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Long Beach Harmony hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

41,090,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

62,390,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

27,890,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Long Beach Resort Hotel and Spa
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

41,090,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

62,390,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

27,890,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Royal Alhambra Palace hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

41,890,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

55,590,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

41,890,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Kirman Calyptus Resort and Spa
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

42,490,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

70,390,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

28,590,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Rubi Platinum Spa Resort And Suite
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

47,190,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

66,790,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

30,890,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11,990,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

نوع ورزش های آبی, اسکی, ساحل, شهر و خرید, طبیعت گردی,
روزهای رفت سه شنبه, چهارشنبه,
مدت اقامت 6 شب و 7 روز,
تاریخ اعتبار ویژه 25 و 28 مرداد,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان, زوج ها, افراد مجرد, جوانان(جامعه هدف),
هزینه متوسط(وسط),
خدمات صبحانه, بیمه مسافری, ترانسفر فرودگاهی, راهنما تور,
سطح سختی متوسط(میانگین),
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
نوع پرواز چارتر,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
توضیحات

نرخ کودک بدون تخت 11.990.000 تومان و نرخ کودک زیر دو سال 1.090.000 تومان می باشد.

شروع قیمت ها از 31450000 تومان,
کشور ترکیه,
شهر آلانیا,
شرکت های هواپیمایی Freebird Air,