دانلود پکیج

تور آنتالیا تابستان 1403

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته نرخ کودک 6 تا 12 سال نرخ کودک 2 تا 6 سال موقعیت مکانی توضیحات
Lara Palace Hotel ALL

16495000 تومان

18395000 تومان

14895000 تومان

13990000 تومان

لارا

Belkon Hotel ALL

20790000 تومان

24090000 تومان

17390000 تومان

13990000 تومان

بلک

Ramada Resort Lara U.ALL

30690000 تومان

38990000 تومان

22290000 تومان

13990000 تومان

لارا

Grand Park Lara U.ALL

31390000 تومان

43590000 تومان

22690000 تومان

13990000 تومان

لارا

Aska Lara Resort and SPA U.ALL

35790000 تومان

46690000 تومان

24890000 تومان

13990000 تومان

لارا

Orange County Resort Hotel Kemer U.ALL

38790000 تومان

58590000 تومان

13990000 تومان

کمر

Adalya Elite Lara U.ALL

41890000 تومان

58690000 تومان

27990000 تومان

13990000 تومان

لارا

Titanic Beach Lara U.ALL

45690000 تومان

61490000 تومان

29890000 تومان

13990000 تومان

لارا

Royal Wings Hotel U.ALL

48090000 تومان

65090000 تومان

13990000 تومان

لارا

Titanic Deluxe Golf Belek U.ALL

47690000 تومان

64490000 تومان

30890000 تومان

13990000 تومان

بلک

Spice Hotel and Spa U.ALL

51590000 تومان

81690000 تومان

32790000 تومان

13990000 تومان

بلک

Royal Holiday Palace U.ALL

52390000 تومان

71590000 تومان

13990000 تومان

لارا

Adam and Eve Hotel U.ALL

55190000 تومان

75790000 تومان

13990000 تومان

بلک

Voyage Belek Golf and Spa U.ALL

60590000 تومان

97790000 تومان

37290000 تومان

13990000 تومان

بلک

Titanic Mardan Palace U.ALL

65490000 تومان

91190000 تومان

39790000 تومان

13990000 تومان

لارا

Rixos Premium Belek U.ALL

93190000 تومان

164490000 تومان

53590000 تومان

13990000 تومان

بلک

Maxx Royal Belek Golf Resort U.ALL

104090000 تومان

176190000 تومان

59090000 تومان

13990000 تومان

بلک

Maxx Royal Kemer Resort U.ALL

144690000 تومان

249190000 تومان

79390000 تومان

13990000 تومان

کمر

Lara Palace Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

16495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18395000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13990000 تومان

موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
Belkon Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

20790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

24090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

17390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13990000 تومان

موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
Ramada Resort Lara
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

30690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

38990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

22290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13990000 تومان

موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
Grand Park Lara
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

31390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

43590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

22690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13990000 تومان

موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
Aska Lara Resort and SPA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

35790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

46690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

24890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13990000 تومان

موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
Orange County Resort Hotel Kemer
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

38790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

58590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13990000 تومان

موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
Adalya Elite Lara
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

41890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

58690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

27990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13990000 تومان

موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
Titanic Beach Lara
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

45690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

61490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

29890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13990000 تومان

موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
Royal Wings Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

48090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

65090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13990000 تومان

موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
Titanic Deluxe Golf Belek
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

47690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

64490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

30890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13990000 تومان

موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
Spice Hotel and Spa
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

51590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

81690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

32790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13990000 تومان

موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
Royal Holiday Palace
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

52390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

71590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13990000 تومان

موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
Adam and Eve Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

55190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

75790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13990000 تومان

موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
Voyage Belek Golf and Spa
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

60590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

97790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

37290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13990000 تومان

موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
Titanic Mardan Palace
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

65490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

91190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

39790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13990000 تومان

موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
Rixos Premium Belek
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

93190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

164490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

53590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13990000 تومان

موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
Maxx Royal Belek Golf Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

104090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

176190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

59090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13990000 تومان

موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
Maxx Royal Kemer Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

144690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

249190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

79390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13990000 تومان

موقعیت مکانی
کمر
توضیحات

اطلاعات تور

روزهای رفت دوشنبه, پنجشنبه, جمعه, یکشنبه,
روزهای برگشت چهارشنبه, پنجشنبه, شنبه, یکشنبه,
مدت اقامت 6 شب + 7 روز,
تاریخ اعتبار 20 مرداد تا 28 شهریور,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, افراد مجرد, جوانان(جامعه هدف),
هزینه اقتصادی,
خدمات بیمه مسافری, راهنما فرودگاه, ترانسفر فرودگاهی,
سطح سختی آسان,
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
برنامه سفر
:

پرواز مستقیم ترکیش ایرلاین به آنتالیا

نوع پرواز برنامه ریزی شده,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
کشور ترکیه,
شهر آنتالیا,
شرکت های هواپیمایی Turkish Airlines,