تور استانبول نوروز 1403

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته نرخ کودک 6 تا 12 سال نرخ کودک 2 تا 6 سال موقعیت مکانی توضیحات
FIDE HOTEL B.B

19290000 تومان

25190000 تومان

16190000 تومان

11190000 تومان

KAYA MADRID HOTEL B.B

19590000 تومان

25690000 تومان

17190000 تومان

10990000 تومان

MONOPOL ISTANBUL HOTEL B.B

19790000 تومان

26090000 تومان

16190000 تومان

11900000 تومان

ALL INN HOTEL B.B

20090000 تومان

26390000 تومان

17190000 تومان

11900000 تومان

GRAND HILARUM HOTEL B.B

21290000 تومان

28090000 تومان

17390000 تومان

11900000 تومان

WHITE MONARCH HOTEL B.B

21490000 تومان

29290000 تومان

17390000 تومان

11900000 تومان

EURO PELAZA HOTEL B.B

22990000 تومان

32290000 تومان

21290000 تومان

11900000 تومان

FERONYA HOTEL B.B

23490000 تومان

33490000 تومان

18390000 تومان

11900000 تومان

ICON HOTEL ISTANBUL B.B

23690000 تومان

33690000 تومان

18390000 تومان

11900000 تومان

CITY CENTER HOTEL TAXIM B.B

24090000 تومان

34690000 تومان

18690000 تومان

11900000 تومان

PERA TULIP HOTEL B.B

24190000 تومان

34990000 تومان

17190000 تومان

11900000 تومان

GOLDEN AGE HOTEL B.B

27190000 تومان

40900000 تومان

20290000 تومان

11900000 تومان

GRAND JAVAHIR B.B

27890000 تومان

35590000 تومان

18390000 تومان

11900000 تومان

AVANTGARDE TAKSIM HOTEL B.B

28490000 تومان

43500000 تومان

23890000 تومان

11900000 تومان

SURMELI ISTANBUL B.B

28590000 تومان

45590000 تومان

20790000 تومان

11900000 تومان

NOVA PLAZA CRYSTAL HOTEL B.B

29290000 تومان

45090000 تومان

23890000 تومان

11900000 تومان

HOLIDAY INN B.B

30300000 تومان

47190000 تومان

20290000 تومان

11900000 تومان

POINT HOTEL TAKSIM B.B

32190000 تومان

48490000 تومان

19990000 تومان

11900000 تومان

FIDE HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

19290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

25190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

16190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KAYA MADRID HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

19590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

25690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

17190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MONOPOL ISTANBUL HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

19790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

26090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

16190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ALL INN HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

20090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

26390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

17190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND HILARUM HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

21290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

28090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

17390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
WHITE MONARCH HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

21490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

29290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

17390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
EURO PELAZA HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

22990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

32290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

21290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
FERONYA HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

23490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

33490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

18390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ICON HOTEL ISTANBUL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

23690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

33690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

18390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CITY CENTER HOTEL TAXIM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

24090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

34690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

18690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PERA TULIP HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

24190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

34990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

17190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GOLDEN AGE HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

27190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

40900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

20290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND JAVAHIR
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

27890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

35590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

18390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AVANTGARDE TAKSIM HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

28490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

43500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

23890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SURMELI ISTANBUL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

28590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

45590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

20790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
NOVA PLAZA CRYSTAL HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

29290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

45090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

23890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HOLIDAY INN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

30300000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

47190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

20290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
POINT HOTEL TAKSIM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

32190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

48490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

19990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

نوع ساحل, هنر و فرهنگ, شهر و خرید,
روزهای رفت دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
روزهای برگشت دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
مدت اقامت 5 شب و 6 روز,
تاریخ اعتبار نوروز 1403,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, افراد مجرد, جوانان(جامعه هدف), متخصصان,
خدمات صبحانه, بیمه مسافری, گشت خرید, ترانسفر فرودگاهی, راهنما تور,
سطح سختی متوسط(میانگین),
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
ملزومات مورد نیاز مدارک شناسایی,
نوع پرواز چارتر,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
کشور ترکیه,
شهر استانبول,
شرکت های هواپیمایی Qeshm Airlines,