تور دیدیم تابستان 1403

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته نرخ کودک 6 تا 12 سال نرخ کودک 2 تا 6 سال موقعیت مکانی توضیحات
ADA WOELD HOTEL ALL

22845000 تومان

35676000 تومان

18996000 تومان

10015000 تومان

RAMADA RESORT BY WYNDHAM ALL

22477600 تومان

30680000 تومان

20348000 تومان

10015000 تومان

RMADA OF SUN HOTEL ALL

25658000 تومان

33479000 تومان

20964000 تومان

10015000 تومان

LAUR EXPERIENCE and ELAGANCE U.ALL

26869000 تومان

35297000 تومان

21812000 تومان

10015000 تومان

MARIL RESORT HOTEL U.ALL

27122000 تومان

35248000 تومان

18569000 تومان

10015000 تومان

LONG BEACH CLUB NATURE ALL

33110000 تومان

51585000 تومان

26180000 تومان

10015000 تومان

DUJA DIDIM U.ALL

34691000 تومان

47029000 تومان

27288000 تومان

10015000 تومان

MAXERIA BLUE DIDYMA HOTEL ALL

44165000 تومان

61239000 تومان

33920000 تومان

10015000 تومان

AQUASIS DE LUXE RESORT and SPA U.ALL

48079000 تومان

67110000 تومان

36658000 تومان

10015000 تومان

ADA WOELD HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

22845000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

35676000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

18996000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10015000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RAMADA RESORT BY WYNDHAM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

22477600 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

30680000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

20348000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10015000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RMADA OF SUN HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

25658000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

33479000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

20964000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10015000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LAUR EXPERIENCE and ELAGANCE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

26869000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

35297000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

21812000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10015000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MARIL RESORT HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

27122000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

35248000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

18569000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10015000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LONG BEACH CLUB NATURE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

33110000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

51585000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

26180000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10015000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DUJA DIDIM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

34691000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

47029000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

27288000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10015000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MAXERIA BLUE DIDYMA HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

44165000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

61239000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

33920000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10015000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AQUASIS DE LUXE RESORT and SPA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

48079000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

67110000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

36658000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10015000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

روزهای رفت دوشنبه,
مدت اقامت 6 شب + 7 روز,
تاریخ اعتبار 10 مرداد,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, افراد مجرد, جوانان(جامعه هدف), متخصصان,
هزینه اقتصادی,
خدمات بیمه مسافری, گشت خرید, ترانسفر فرودگاهی,
سطح سختی آسان,
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
نوع پرواز چارتر,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
شروع قیمت ها از 28500000 تومان,
کشور ترکیه,
شرکت های هواپیمایی Iran Air,