تور قبرس شمالی نوروز 1401

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته نرخ کودک 6 تا 12 سال نرخ کودک 2 تا 6 سال موقعیت مکانی توضیحات
SEMPATI B.B

10490000 تومان

11700000 تومان

9160000 تومان

7690000 تومان

SEMPATI H.B

10990000 تومان

12220000 تومان

9420000 تومان

7690000 تومان

DENIZ KIZI ROYAL B.B

11290000 تومان

13690000 تومان

9810000 تومان

7690000 تومان

DENIZ KIZI ROYAL H.B

11790000 تومان

13690000 تومان

9810000 تومان

7690000 تومان

PORT VIEW B.B

11290000 تومان

13600000 تومان

9590000 تومان

7690000 تومان

PORT VIEW H.B

11990000 تومان

13340000 تومان

9940000 تومان

7690000 تومان

NOAH`S ARK U.ALL

13790000 تومان

16460000 تومان

10800000 تومان

7690000 تومان

SALAMIS BAY CONTI U.ALL

13890000 تومان

17240000 تومان

10890000 تومان

7690000 تومان

CRATOS PREMIUM F.B

13890000 تومان

18190000 تومان

10890000 تومان

7690000 تومان

KAYA ARTEMIS U.ALL

14390000 تومان

17840000 تومان

11100000 تومان

7690000 تومان

VILLA

VILLA
LORD`S PALACE ALL

14390000 تومان

17320000 تومان

11100000 تومان

7690000 تومان

ACAPULCO RESORT H.B

14490000 تومان

17580000 تومان

11150000 تومان

7690000 تومان

CONCORDE LUXURY U.ALL

15490000 تومان

20350000 تومان

11670000 تومان

7690000 تومان

MERIT CRYSTAL U.ALL

16390000 تومان

20440000 تومان

12100000 تومان

7690000 تومان

KARA PALAZZO F.B

16590000 تومان

20780000 تومان

12230000 تومان

7690000 تومان

METRIT PARK U.ALL

16700000 تومان

20960000 تومان

12310000 تومان

7690000 تومان

MERIT ROYAL PREMIUM ALL

18990000 تومان

244200000 تومان

13400000 تومان

7690000 تومان

ELEXUS F.B

20590000 تومان

26750000 تومان

14220000 تومان

7690000 تومان

MERIT ROYAL ALL

21590000 تومان

28310000 تومان

7690000 تومان

SEMPATI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

10490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9160000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SEMPATI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

10990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12220000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9420000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DENIZ KIZI ROYAL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

11290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9810000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DENIZ KIZI ROYAL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

11790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9810000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PORT VIEW
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

11290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13600000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PORT VIEW
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

11990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13340000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9940000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
NOAH`S ARK
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

13790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16460000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10800000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SALAMIS BAY CONTI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

13890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17240000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CRATOS PREMIUM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته

13890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KAYA ARTEMIS
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

14390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17840000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LORD`S PALACE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

14390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17320000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ACAPULCO RESORT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

14490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17580000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11150000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CONCORDE LUXURY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

15490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

20350000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11670000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MERIT CRYSTAL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

16390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

20440000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KARA PALAZZO
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته

16590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

20780000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12230000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
METRIT PARK
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

16700000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

20960000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12310000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MERIT ROYAL PREMIUM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

18990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

244200000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13400000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ELEXUS
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته

20590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

26750000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14220000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MERIT ROYAL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

21590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

28310000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

روزهای رفت پنجشنبه, جمعه,
روزهای برگشت سه شنبه, چهارشنبه,
مدت اقامت 6 شب و 7 روز ,
تاریخ اعتبار نوروز 99,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان, زوج ها, افراد مجرد, جوانان, متخصصان,
هزینه متوسط,
صبحانه, بیمه مسافرتی, راهنما بین شهری, ترانسفر فرودگاهی, پرواز/بلیط داخلی,
سطح سختی متوسط,
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
برنامه سفر
ساعت رفت و برگشت : ساعت رفت :

تهران > استانبول : 03:00

استانبول > قبرس : 07:55

-------------------

ساعت برگشت :

قبرس > استانبول : 19:55

استانبول > تهران : 01:55

نوع پرواز برنامه ریزی شده,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
توضیحات تور

ابلیط رفت و برگشت با پرواز ترکیش از طریق استانبول، اقامت در هتل، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی، راهنمای فارسی زبان

نرخ کودک زیر 2 سال، 390.000 تومان است.

شروع قیمت ها از 1290 دلار, با توجه به نوع پرواز متفاوت استتومان,
کشور مقصد قبرس,
شهر مقصد لارناکا,