دانلود پکیج

تور بلغارستان تابستان 99| تور وارنا بلغارستان 99

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته نرخ کودک 6 تا 12 سال نرخ کودک 2 تا 6 سال موقعیت مکانی توضیحات
palma B.B

7845000 تومان

10245000 تومان

5645000 تومان

3345000 تومان

perla B.B

8395000 تومان

9995000 تومان

5895000 تومان

3345000 تومان

bonita B.B

8445000 تومان

10445000 تومان

5995000 تومان

3345000 تومان

shipka B.B

9195000 تومان

11695000 تومان

6295000 تومان

3345000 تومان

central ALL

10345000 تومان

12995000 تومان

6895000 تومان

3345000 تومان

lilia B.B

10495000 تومان

14745000 تومان

6995000 تومان

33345000 تومان

palm beach ALL

11245000 تومان

13345000 تومان

7345000 تومان

3345000 تومان

royal ALL

11845000 تومان

15545000 تومان

7645000 تومان

3345000 تومان

ATLAS U.ALL

11345000 تومان

16195000 تومان

7695000 تومان

3345000 تومان

ARENA ALL

13245000 تومان

14495000 تومان

7895000 تومان

3345000 تومان

ADMIRAL B.B

12495000 تومان

16995000 تومان

7945000 تومان

3345000 تومان

ASTERA U.ALL

14745000 تومان

20045000 تومان

9095000 تومان

3345000 تومان

ASTOR GARDEN U.ALL

15945000 تومان

21345000 تومان

9695000 تومان

3345000 تومان

Melia Grand Hermitage ALL

23745000 تومان

0 تومان

11945000 تومان

3345000 تومان

MELIA GRAND HEMITAGE(SEA VIEW) ALL

16445000 تومان

22445000 تومان

9945000 تومان

3345000 تومان

MELIA GRAND HEMITAGE(LEVEL ROOM) ALL

20445000 تومان

026395000 تومان

11945000 تومان

3345000 تومان

Holiday Park Hotel B.B

6990000 تومان

9900000 تومان

4600000 تومان

3000000 تومان

پرواز قشم ایر

پرواز قشم ایر
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7845000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10245000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5645000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3345000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
perla
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

8395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3345000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
bonita
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

8445000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10445000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3345000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
shipka
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

9195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11695000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6295000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3345000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
central
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

10345000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3345000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
lilia
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

10495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14745000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

33345000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
palm beach
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

11245000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13345000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7345000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3345000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
royal
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

11845000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15545000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7645000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3345000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ATLAS
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

11345000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16195000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3345000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ARENA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

13245000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3345000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ADMIRAL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

12495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7945000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3345000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ASTERA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

14745000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

20045000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3345000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ASTOR GARDEN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

15945000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

21345000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3345000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

23745000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

0 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11945000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3345000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MELIA GRAND HEMITAGE(SEA VIEW)
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

16445000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

22445000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9945000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3345000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

20445000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

026395000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11945000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3345000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4600000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

نوع تور ورزش های آبی, ساحل, شهر و خرید,
روزهای رفت پنجشنبه,
روزهای برگشت پنجشنبه,
مدت اقامت 7 شب و 8 روز ,
تاریخ اعتبار ویژه 9 مرداد,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان, سالخوردگان, جوانان,
هزینه متوسط,
خدمات صبحانه, بیمه مسافرتی, گرفتن ویزا, گشت شهری, ترانسفر فرودگاهی,
سطح سختی متوسط,
محل اقامت هتل, تخت و صبحانه,
حمل و نقل هواپیما,
نوع پرواز برنامه ریزی شده,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی (پریمیوم),
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
توضیحات تور

صبحانه, بیمه مسافرتی, گرفتن ویزا, گشت شهری, ترانسفر فرودگاهی

شروع قیمت ها از 6/990تومان,
کشور مقصد بلغارستان,
شهر مقصد وارنا,
خط هوایی Mahan Air,