دانلود پکیج

تور پوکت مرداد 96 شهریور 96

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته نرخ کودک 6 تا 12 سال نرخ کودک 2 تا 6 سال موقعیت مکانی توضیحات
pj patong B.B

2650000 تومان

2870000 تومان

2600000 تومان

2570000 تومان

The Ashlee Plaza Patong B.B

2830000 تومان

3290000 تومان

2770000 تومان

2590000 تومان

patong merlin B.B

3150000 تومان

3850000 تومان

3100000 تومان

2800000 تومان

Duangjitt B.B

3230000 تومان

4100000 تومان

3150000 تومان

2650000 تومان

mondarava resort B.B

3470000 تومان

4550000 تومان

3350000 تومان

2750000 تومان

dusit thani B.B

3830000 تومان

5230000 تومان

3750000 تومان

2890000 تومان

amari hkt B.B

4250000 تومان

6090000 تومان

4100000 تومان

4100000 تومان

Le Meridien B.B

4350000 تومان

6300000 تومان

4100000 تومان

2990000 تومان

centra grand hkt B.B

4590000 تومان

6490000 تومان

4290000 تومان

3390000 تومان

pj patong
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2870000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2600000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2570000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
The Ashlee Plaza Patong
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2830000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2770000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
patong merlin
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3150000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3850000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2800000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Duangjitt
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3230000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4100000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3150000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
mondarava resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3470000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
dusit thani
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3830000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5230000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
amari hkt
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4100000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Le Meridien
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6300000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
centra grand hkt
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

شهر مقصد پوکت,