تور کوش آداسی تابستان 1403

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته نرخ کودک 6 تا 12 سال نرخ کودک 2 تا 6 سال موقعیت مکانی توضیحات
SURTEL HOTEL ALL

16150000 تومان

21190000 تومان

10490000 تومان

BELMARE HOTEL ALL

16690000 تومان

22260000 تومان

10490000 تومان

ROYAL PALACE ALL

17290000 تومان

23290000 تومان

10490000 تومان

LADONIA HOTEL ADAKULE U.ALL

20090000 تومان

28290000 تومان

10490000 تومان

RAMADA SUITE ALL

22280000 تومان

32190000 تومان

10490000 تومان

EPHESUS EPHESUS U.ALL

23690000 تومان

34790000 تومان

10490000 تومان

(CLUB ROOM)

GRAND BLUE SKY U.ALL

24090000 تومان

35490000 تومان

10490000 تومان

(SEA VIEW)

EPHESUS EPHESUS U.ALL

24690000 تومان

36590000 تومان

10490000 تومان

(MAIN BUILDING)

RAMADA RESORT U.ALL

27800000 تومان

42200000 تومان

10490000 تومان

SIDE SEA VIEW

INFINITY BY YELKEN U.ALL

31990000 تومان

49690000 تومان

10490000 تومان

OTIUM SEALIGHT BEACH U.ALL

32180000 تومان

50060000 تومان

10490000 تومان

KORUMAR DELUXE ALL

33970000 تومان

53270000 تومان

21600000 تومان

SEVEN SEAS SEALIGHT U.ALL

36090000 تومان

57190000 تومان

10490000 تومان

ECO

PINE BAY RESORT U.ALL

36490000 تومان

57890000 تومان

10490000 تومان

AQUA FANTASY ALL

39090000 تومان

62490000 تومان

10490000 تومان

SEVEN SEAS SEALIGHT U.ALL

41090000 تومان

66100000 تومان

10490000 تومان

SELECT

PALOMA PASHA U.ALL

41650000 تومان

67100000 تومان

10490000 تومان

درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

16150000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

21190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

16690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

22260000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

17290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

23290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

20090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

28290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

22280000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

32190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

23690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

34790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
(CLUB ROOM)
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

24090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

35490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
(SEA VIEW)
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

24690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

36590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
(MAIN BUILDING)
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

27800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

42200000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
SIDE SEA VIEW
توضیحات
INFINITY BY YELKEN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

31990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

49690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
OTIUM SEALIGHT BEACH
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

32180000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

50060000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
KORUMAR DELUXE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

33970000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

53270000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

21600000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
SEVEN SEAS SEALIGHT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

36090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

57190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
ECO
توضیحات
PINE BAY RESORT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

36490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

57890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
AQUA FANTASY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

39090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

62490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
SEVEN SEAS SEALIGHT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

41090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

66100000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
SELECT
توضیحات
PALOMA PASHA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

41650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

67100000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

نوع ورزش های آبی, ساحل,
روزهای رفت جمعه,
روزهای برگشت جمعه,
مدت اقامت 6 شب + 7روز ,
تاریخ اعتبار تابستان 1403,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان, زوج ها, سالخوردگان, افراد مجرد, جوانان(جامعه هدف),
هزینه متوسط(وسط),
خدمات بیمه مسافری, ترانسفر فرودگاهی, راهنما تور,
سطح سختی متوسط(میانگین),
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
شروع قیمت ها از 35800000 تومان,
کشور ترکیه,
شهر کوش آداسی,
شرکت های هواپیمایی Ata air,