تور دبی 4

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته نرخ کودک 6 تا 12 سال نرخ کودک 2 تا 6 سال موقعیت مکانی توضیحات
oyo phoenix B.B

3335000 تومان

3850000 تومان

2300000 تومان

sun and sand hotel B.B

3525000 تومان

4170000 تومان

3460000 تومان

2300000 تومان

lotusgrand B.B

3595000 تومان

4330000 تومان

3495000 تومان

2300000 تومان

excelsior down town B.B

3550000 تومان

4260000 تومان

3550000 تومان

2300000 تومان

flora grand B.B

3640000 تومان

4430000 تومان

3630000 تومان

2300000 تومان

royal continental B.B

3920000 تومان

4940000 تومان

3720000 تومان

2300000 تومان

crown plaza deire B.B

3970000 تومان

5010000 تومان

3830000 تومان

2300000 تومان

jood palace B.B

4045000 تومان

5160000 تومان

2300000 تومان

royal central B.B

4515000 تومان

5990000 تومان

4190000 تومان

2300000 تومان

dukes dubai B.B

5415000 تومان

7815000 تومان

2390000 تومان

2300000 تومان

rixos bab albahr U.ALL

6920000 تومان

10160000 تومان

2390000 تومان

2300000 تومان

oyo phoenix
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3335000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3850000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
sun and sand hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3525000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4170000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3460000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
lotusgrand
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4330000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
excelsior down town
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4260000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
flora grand
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3640000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4430000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3630000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
royal continental
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3920000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4940000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3720000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
crown plaza deire
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3970000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5010000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3830000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
jood palace
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4045000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5160000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
royal central
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4515000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
dukes dubai
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5415000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7815000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
rixos bab albahr
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6920000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10160000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

مدت اقامت 3 شب و 4 روز ,
تاریخ اعتبار تابستان 1403,
هزینه متوسط(وسط),
نوع پرواز برنامه ریزی شده,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
شروع قیمت ها از 300 درهم,
کشور امارات متحده عربی,
شهر دبی,
شرکت های هواپیمایی Mahan Air,