دانلود پکیج

تور آنتالیا تابستان

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته نرخ کودک 6 تا 12 سال نرخ کودک 2 تا 6 سال موقعیت مکانی توضیحات
BELKON HOTEL BELEX ALL

9390000 تومان

11010000 تومان

7910000 تومان

7390000 تومان

PALMET KIRIS ALL

10590000 تومان

13650000 تومان

8560000 تومان

7390000 تومان

PALMAT BEACH RESORT U.ALL

10590000 تومان

13650000 تومان

8560000 تومان

7390000 تومان

TRANS ATLANTIK U.ALL

11590000 تومان

15990000 تومان

9020000 تومان

7390000 تومان

DOSINIA LUXURY U.ALL

11890000 تومان

15450000 تومان

9160000 تومان

7390000 تومان

ASKA LARA U.ALL

13490000 تومان

18060000 تومان

9980000 تومان

7390000 تومان

RAMADA PLAZA ANTALYA U.ALL

15890000 تومان

21000000 تومان

11210000 تومان

7390000 تومان

VENEZIA PALACE U.ALL

13690000 تومان

17610000 تومان

10100000 تومان

7390000 تومان

GRANDA LUXURY BELEK U.ALL

18990000 تومان

28380000 تومان

12750000 تومان

7390000 تومان

BAIA LARA U.ALL

17690000 تومان

23820000 تومان

12070000 تومان

7390000 تومان

ROYAL HOLIDAY U.ALL

21890000 تومان

30330000 تومان

14170000 تومان

7390000 تومان

BARUT KEMER U.ALL

23690000 تومان

41880000 تومان

15110000 تومان

7390000 تومان

SUENO DELUX BELEK U.ALL

24490000 تومان

34290000 تومان

15520000 تومان

7390000 تومان

RIXOS SUNGATE U.ALL

26690000 تومان

49560000 تومان

18070000 تومان

7390000 تومان

CALISTA LUXURY BELEK U.ALL

33790000 تومان

48690000 تومان

20140000 تومان

7390000 تومان

Rixos PREMIUM BELEK U.ALL

39290000 تومان

67140000 تومان

23000000 تومان

7390000 تومان

REGNUM CARYA U.ALL

48090000 تومان

83370000 تومان

27440000 تومان

7390000 تومان

MAX ROYAL BELEK U.ALL

69990000 تومان

123960000 تومان

38400000 تومان

7390000 تومان

MAX ROYAL KEMER U.ALL

104790000 تومان

188520000 تومان

55790000 تومان

7390000 تومان

درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

9390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11010000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7910000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

10590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13650000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8560000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

10590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13650000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8560000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

11590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9020000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

11890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15450000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9160000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ASKA LARA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

13490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18060000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9980000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

15890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

21000000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11210000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
VENEZIA PALACE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

13690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17610000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRANDA LUXURY BELEK
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

18990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

28380000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

17690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

23820000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12070000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL HOLIDAY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

21890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

30330000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14170000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BARUT KEMER
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

23690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

41880000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

15110000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

24490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

34290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

15520000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RIXOS SUNGATE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

26690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

49560000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

18070000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CALISTA LUXURY BELEK
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

33790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

48690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

20140000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

39290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

67140000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

23000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
REGNUM CARYA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

48090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

83370000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

27440000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MAX ROYAL BELEK
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

69990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

123960000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

38400000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MAX ROYAL KEMER
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

104790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

188520000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

55790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

نوع تور ورزش های آبی, ساحل, هنر و فرهنگ, شهر و خرید,
روزهای رفت دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
روزهای برگشت دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه,
مدت اقامت 6 شب و 7 روز,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان, زوج ها, افراد مجرد, جوانان, متخصصان,
هزینه متوسط,
خدمات صبحانه, بیمه مسافرتی, ترانسفر فرودگاهی, نهار, شام,
سطح سختی متوسط,
محل اقامت هتل,
حمل و نقل هواپیما,
برنامه سفر
خدمات آژانس : بلیط رفت و برگشت با پرواز سان اکسپرس، ترانسفر فرودگاهی، 6 شب اقامت در هتل، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتی
ملزومات مورد نیاز مدارک شناسایی,
نوع پرواز چارتر,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
توضیحات تور

نرخ نوزاد 990000 تومان می باشد

شروع قیمت ها از 9390000تومان,
کشور مقصد ترکیه,
شهر مقصد آنتالیا,
خط هوایی sun express,