دانلود پکیج

تور مالدیو بهار 1403

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته نرخ کودک 6 تا 12 سال نرخ کودک 2 تا 6 سال موقعیت مکانی توضیحات
Kurumba F.B

820 دلار

1440 دلار

550 دلار

sun island F.B

990 دلار

1550 دلار

450 دلار

Paradise Island F.B

1020 دلار

1750 دلار

320 دلار

Adaran club ALL

1050 دلار

1550 دلار

320 دلار

royal island F.B

1270 دلار

1990 دلار

450 دلار

Amari havodda F.B

1520 دلار

890 دلار

Grand park H.B

1900 دلار

255 دلار

Kandima Maldives H.B

1590 دلار

980 دلار

Kurumba
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته

820 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1440 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

550 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
sun island
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته

990 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1550 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

450 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
Paradise Island
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته

1020 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1750 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

320 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
Adaran club
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1050 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1550 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

320 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
royal island
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته

1270 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1990 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

450 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
Amari havodda
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته

1520 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

890 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
Grand park
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

1900 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

255 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
Kandima Maldives
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

1590 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

980 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

تاریخ اعتبار بهار 1402,
شروع قیمت ها از 820 دلار, 21000000 تومان,
شهر ماله (مالدیو),
شرکت های هواپیمایی flydubai Airlines,