تور اکراین تابستان 96| قیمت تور اکراین کیف 96

اطلاعات تور

هزینه تجملاتی,
سطح سختی متوسط,
برنامه سفر
توضیحات : این تور در حال حاضر برگزار نمیشود.